Läs bibeltext

Ps 150:1
    Halleluja!
    Prisa Gud i hans helgedom,
    prisa honom i hans höga himmel.
Ps 150:2
    Prisa honom för hans mäktiga gärningar,
    prisa honom för hans väldiga storhet.
Ps 150:3
    Prisa honom med hornstötar,
    prisa honom med harpa och lyra,
Ps 150:4
    prisa honom med tamburin och dans,
    prisa honom med strängaspel och flöjt,
Ps 150:5
    prisa honom med klingande cymbaler,
    prisa honom med jublande cymbaler.
Ps 150:6
    Allt som lever och andas skall prisa Herren.
    Halleluja!

Ordspråksboken
 
Ords 1:1
Ordspråk av Salomo, Davids son, Israels konung.
Ords 1:2
    De ger vishet och fostran,
    så att man förstår de klokas ord
Ords 1:3
    och låter sig fostras till insikt,
    till rättfärdighet, rätt och redbarhet.
Ords 1:4
    De ger de oerfarna vett,
    de unga kunskap och rådighet.
Ords 1:5
    Den vise hör dem och ökar sitt vetande,
    de vägleder den kloke.