Läs bibeltext

Ords 1:12
    Som dödsriket slukar vi dem levande,
    som graven tar vi dem med hull och hår.
Ords 1:13
    Alla slags dyrbarheter kommer vi över,
    vi skall fylla våra hus med byte.
Ords 1:14
    Du får vara med och dela,
    vi har en gemensam penningpung."
Ords 1:15
    Min son, slå inte följe med dem,
    sätt aldrig din fot på deras väg.
Ords 1:16
    De skyndar till allt som är ont
    och är snara att utgjuta blod.
Ords 1:17
    Fåglar är inte hjälpta av att se
    när fångstnätet gillras,
Ords 1:18
    och dessa män ligger i bakhåll för sig själva,
    det är sitt eget liv de lurar på.
Ords 1:19
    Så går det den som girigt roffar åt sig:
    det kostar honom hans eget liv.
Ords 1:20
    Visheten ropar högt på gatan,
    på torget ljuder hennes röst.
Ords 1:21
    Mitt i larmet ropar hon,
    i stadens portar tar hon till orda:
Ords 1:22
    Hur länge, ni okunniga, skall ni älska okunnigheten,
    hur länge skall smädarna njuta av att smäda
    och dårarna hata kunskap?