Läs bibeltext

Ords 2:1
    Min son, om du tar emot mina ord
    och bevarar mina bud inom dig,
Ords 2:2
    så att du lyssnar till visheten
    och öppnar ditt hjärta för insikten,
Ords 2:3
    om du ropar på klokheten
    och kallar på insikten,
Ords 2:4
    om du söker henne som man söker silver,
    letar som efter en skatt,
Ords 2:5
    då skall du förstå vad gudsfruktan är
    och vinna kunskap om Gud.
Ords 2:6
    Ty det är Herren som skänker vishet,
    från hans mun kommer kunskap och insikt.
Ords 2:7
    Han har framgång i beredskap åt den redlige,
    han är den oförvitliges sköld,
Ords 2:8
    han vakar över det rättas vägar
    och skyddar sina trognas stigar.
Ords 2:9
    Då skall du inse vad rättfärdighet, rätt och redbarhet är,
    det godas alla vägar.
Ords 2:10
    Visheten skall fylla ditt hjärta
    och kunskapen ge dig glädje,
Ords 2:11
    klokheten skall värna dig
    och insikten beskydda dig.