Läs bibeltext

Ords 31:10
    Att finna en driftig hustru, vem förunnas det -
      långt mer än pärlor är hon värd.
Ords 31:11
    Blint litar hennes man på henne,
      och vinsten uteblir inte.
Ords 31:12
    Dagligen är hon honom till nytta,
      aldrig till skada.
Ords 31:13
    Efter att ha skaffat ull och lin
      arbetar hon med flinka händer.
Ords 31:14
    Från avlägsna trakter hämtar hon förråd,
      hon är som köpmannens skepp.
Ords 31:15
    Gryningen är inte inne när hon stiger upp,
      sätter fram mat åt familjen
      och ger pigorna deras portioner.
Ords 31:16
    Hon ser ut en åker och köper den,
      planterar en vingård för det hon själv har tjänat.
Ords 31:17
    Ivrigt går hon till verket
      och hugger i med starka armar.
Ords 31:18
    Kan hon märka att affärerna går bra
      får hennes lampa brinna hela natten.
Ords 31:19
    Lätt hanterar hon sländtrissan
      och håller sländan i handen.
Ords 31:20
    Mot de svaga räcker hon ut handen,
      hon öppnar sin famn för de fattiga.