Läs bibeltext

Ords 31:21
    När snön kommer ängslas hon inte:
      hela familjen har kläder av ylle.
Ords 31:22
    Också täcken väver hon själv,
      hon är klädd i linne och purpur.
Ords 31:23
    På hennes man ser alla med aktning,
      där han sitter bland de äldste i porten.
Ords 31:24
    Rockar av linne syr hon och säljer,
      handlaren förser hon med bälten.
Ords 31:25
    Styrka och värdighet utstrålar hon
      och ser leende framtiden an.
Ords 31:26
    Talar gör hon med klokhet,
      vänliga förmaningar delar hon ut.
Ords 31:27
    Uppmärksamt följer hon allt i huset,
      aldrig äter hon lättjans bröd.
Ords 31:28
    Välsignad blir hon av sina barn,
      och hennes man lovprisar henne:
Ords 31:29
    Åtskilliga duktiga kvinnor har jag sett,
      men du överträffar dem alla! -
Ords 31:30
    Älsklighet kan bedra, skönhet förgår,
      för sin gudsfruktan skall en hustru prisas.
Ords 31:31
    Överlämna åt henne hennes mödas lön,
      må hon prisas i portarna för sina verk.