Läs bibeltext

Pred 1:12
Jag, Predikaren, var kung över Israel i Jerusalem.
Pred 1:13
Jag föresatte mig att med vishet utforska och undersöka allt som sker under himlen. Tungt är det arbete Gud har lagt på människan.
Pred 1:14
Jag betraktade allt som sker under solen: allt var tomhet, ett jagande efter vind.
Pred 1:15
    Krokigt kan inte bli rakt.
    Vad man inte har kan man inte räkna.
Pred 1:16
  Jag tänkte: Jag har samlat större visdom än någon som före mig har härskat över Jerusalem. Jag har trängt djupt i vishet och vetande.
Pred 1:17
Jag föresatte mig att förstå vad vishet och vetande är, vad dumhet och dårskap är, men jag har insett att också detta är ett jagande efter vind.
Pred 1:18
    Stor visdom, stor sorg.
    Mer kunskap, mer plåga.
Pred 2:1
  Jag tänkte: Nåväl, då vill jag pröva på glädjen och njuta livets goda. Men även detta var tomhet.
Pred 2:2
    Det är dåraktigt, sade jag om skrattet,
    och om glädjen: Vad tjänar den till?
Pred 2:3
  Jag beslöt mig för att njuta av vin men ändå låta visheten råda i mitt hjärta. Jag ville ägna mig åt dårskap för att se vad som är bäst för människor att göra under himlen, de dagar livet varar.
Pred 2:4
  Jag grep mig an med stora företag: jag byggde hus åt mig och planterade vingårdar.