Läs bibeltext

Jes 1:12
    Vem har begärt detta av er
    när ni träder fram inför mig,
    ni som trängs på mina förgårdar?
Jes 1:13
    Kom inte med era meningslösa gåvor,
    jag avskyr offerröken.
    Nymånad, sabbat, högtidssamling -
    jag tål inte falskhet och fest.
Jes 1:14
    Jag hatar era högtider och nymånadsfester,
    de har blivit en börda för mig,
    som jag inte orkar bära.
Jes 1:15
    När ni lyfter era händer i bön
    vänder jag bort blicken.
    Hur mycket ni än ber
    lyssnar jag inte.
    Ni har blod på händerna.
Jes 1:16
    Tvätta er, rena er!
    Låt mig slippa se era illdåd.
    Sluta göra det onda
Jes 1:17
    och lär er göra det goda.
    Sträva efter rättvisa,
    stöd den förtryckte.
    För den faderlöses talan,
    skaffa änkan rätt.
Jes 1:18
    Låt oss gå till rätta med varandra,
    säger Herren.
    När era synder är scharlakansröda,
    kan de då bli vita som snö?
    När de är röda som purpur,
    kan de då bli vita som ull?
Jes 1:19
    Om ni villigt lyder mig
    skall ni få njuta det goda i landet,
Jes 1:20
    men om ni trotsar och vägrar
    skall ni bli svärdets byte.
    Herren har talat.
Jes 1:21
    Ack, en sköka har hon blivit,
    den trofasta staden,
    hon som var uppfylld av rätt,
    en boning för rättfärdighet -
    nu bor det mördare där.
Jes 1:22
    Ditt silver har blivit slagg,
    ditt vin är utspätt med vatten.