Läs bibeltext

Jes 6:1
Det år då kung Ussia dog såg jag Herren. Han satt på en hög och upphöjd tron, och hans mantelsläp fyllde templet.
Jes 6:2
Serafer stod ovanför honom, var och en med sex vingar: med två vingar skylde de ansiktet, med två skylde de kroppen och med två flög de.
Jes 6:3
Och de ropade till varandra:
    Helig, helig, helig
    är Herren Sebaot!
    Hela jorden är full av hans härlighet.
Jes 6:4
Ropet kom trösklarna att skaka i sina fästen, och templet fylldes av rök.
Jes 6:5
Jag sade:
    Ve mig! Jag är förlorad,
    ty jag har orena läppar
    och jag bor bland ett folk med orena läppar,
    och mina ögon har sett
    Konungen, Herren Sebaot.
Jes 6:6
En av seraferna flög fram till mig med ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång.
Jes 6:7
Med det vidrörde han min mun och sade: "När detta vidrör dina läppar blir din skuld borttagen och din synd sonad."
Jes 6:8
Och jag hörde Herrens röst. Han sade: "Vem skall jag sända, vem vill vara vår budbärare?" Jag svarade: "Jag, sänd mig!"
Jes 6:9
Då sade han:
    "Gå och säg till detta folk:
    'Ni skall höra men ingenting förstå,
    ni skall se men ingenting fatta.'
Jes 6:10
    Förstocka detta folk,
    täpp till deras öron,
    täck för deras ögon,
    så att de ingenting ser,
    ingenting hör,
    ingenting förstår
    och inte vänder om och blir botade."
Jes 6:11
Jag frågade: "Hur länge, Herre?" Han svarade:
    "Tills städerna ligger i ruiner
    och ingen bor i dem,
    tills husen står tomma
    och åkrarna ligger övergivna."