Läs bibeltext

Jes 7:1
På den tid då Achas, son till Jotam, son till Ussia, var kung över Juda angrep Arams kung Resin Jerusalem tillsammans med Israels kung Pekach, Remaljas son, men de lyckades inte erövra staden.
Jes 7:2
När man vid hovet fick veta att arameerna stod i Efraim skakades kungen och hans folk som när skogens träd skakas av stormen.
Jes 7:3
Då sade Herren till Jesaja: "Ta med dig din son Shear Jashuv, 'En rest vänder om', och gå ut och möt Achas vid slutet av kanalen från Övre dammen, på vägen till Valkarfältet,
Jes 7:4
och säg till honom: Se till att du bevarar ditt lugn! Var inte rädd, förlora inte modet inför dessa båda rykande vedpinnar, Resin med arameerna och Remaljas son, hur de än må rasa.
Jes 7:5
Arameerna har gjort upp planer mot dig, tillsammans med efraimiterna och Remaljas son, och sagt
Jes 7:6
att de skall anfalla Juda. De vill sätta skräck i landet, betvinga det och göra Taveals son till kung.
Jes 7:7
    Men så säger Herren Gud:
    Det skall inte lyckas,
    det skall inte ske.
Jes 7:8
    Aram behärskas av Damaskus
    och Damaskus av Resin.
    Sextiofem år till,
    och Efraim blir utplånat som folk.
Jes 7:9
    Efraim behärskas av Samaria
    och Samaria av Remaljas son.
    Om inte er tro består,
    skall inte ni bestå."
Jes 7:10
Vidare sade Herren till Achas:
Jes 7:11
"Begär ett tecken av Herren, din Gud, nerifrån dödsriket eller uppifrån höjden."