Läs bibeltext

Jes 10:5
    Ve Assur, min vredes käpp,
    min rasande vredes piska!
Jes 10:6
    Mot ett gudlöst folk sänder jag honom,
    mot dem som har väckt min vrede,
    för att han skall röva och plundra
    och trampa ner dem som gatans modd.
Jes 10:7
    Men han förstår det inte så,
    hans tanke är en annan.
    Vad han vill är att förhärja
    och att utplåna folk efter folk.
Jes 10:8
    Han säger:
    "Är inte alla mina hövdingar kungar?
Jes 10:9
    Det gick ju Kalno som Karkemish,
    Hamat som Arpad,
    Samaria som Damaskus.
Jes 10:10
Jag betvingade avgudarikena, och ändå var deras gudar förmer än Jerusalems och Samarias.
Jes 10:11
Skulle jag inte kunna göra med Jerusalem och dess avgudabilder så som jag gjorde med Samaria och dess beläten?"
Jes 10:12
  När Herren fullbordar sitt verk på Sions berg och i Jerusalem skall den assyriske kungen ställas till svars för det han gjort i sitt övermod och för sin stolthet och förhävelse,
Jes 10:13
då han säger:
    "Detta gjorde jag av egen kraft,
    i min oändliga vishet.
    Jag flyttade folkens gränser
    och plundrade deras förråd,
    allsmäktig störtade jag härskare från tronen.
Jes 10:14
    Som man sträcker handen mot fågelboet,
    så sträckte jag mig efter folkens skatter,
    och som man samlar de övergivna äggen,
    samlade jag alla jordens länder.
    Ingen så mycket som slog med vingen
    eller öppnade näbben och pep."
Jes 10:15
    Skall yxan förhäva sig mot den som hugger?
    Är sågen förmer än den som sågar?
    Som om käppen håller sin bärare,
    som om staven bär den som inte är av trä!