Läs bibeltext

Jes 12:2
    Ja, Gud är min räddning,
    jag är trygg och utan fruktan.
    Min kraft och mitt värn är Herren,
    han räddade mig.
Jes 12:3
    Jublande skall ni ösa vatten
    ur räddningens källor.
Jes 12:4
    Den dagen skall ni säga:
    Tacka Herren, åkalla honom,
    berätta för folken om hans verk,
    förkunna hans upphöjda namn!
Jes 12:5
    Lovsjung Herren för hans väldiga gärningar,
    gör dem kända över hela jorden!
Jes 12:6
    Höj jubelrop,
    ni som bor på Sion,
    ty stor är han mitt ibland er,
    Israels Helige.
Jes 13:1
Budskap om Babylon som Jesaja, Amos son, mottog i sina syner.
Jes 13:2
    Höj ett fälttecken på det kala berget,
    ropa till dem,
    ge tecken till samling vid furstarnas portar.
Jes 13:3
    Jag bådar upp mina invigda
    att verkställa min vredesdom,
    jag kallar mina kämpar,
    mina stolta, jublande skaror.
Jes 13:4
    Hör! Vilket larm på bergen,
    larmet från en stor här.
    Hör! Vilket brus av folk,
    de strömmar samman från alla riken.
    Herren Sebaot mönstrar sin krigshär.
Jes 13:5
    De kommer från fjärran land,
    långt bortifrån himlaranden,
    Herren och hans vredes verktyg.
    De skall ödelägga hela jorden.
Jes 13:6
    Jämra er, ty Herrens dag är nära,
    den kommer med våld från den Väldige.