Läs bibeltext

Jes 25:6
    Herren Sebaot skall på detta berg
    hålla gästabud för alla folk,
    ett gästabud med feta rätter och starkt vin,
    med feta, mustiga rätter och starkt, klarat vin.
Jes 25:7
    På detta berg skall han utplåna
    den slöja som höljer alla folk,
    det dok som skyler alla folkslag.
Jes 25:8
    Han skall utplåna döden för alltid.
    Herren Gud skall torka tårarna från alla kinder
    och göra slut på sitt folks förnedring
    överallt på jorden.
    Herren har talat.
Jes 25:9
Den dagen skall man säga:
    Se, detta är vår Gud,
    den räddare vi hoppades på.
    Detta är Herren som vi hoppades på,
    låt oss jubla av glädje,
    han kom till vår räddning.
Jes 25:10
    Herren håller sin hand över detta berg.
    Moab skall trampas ner
    som halm i en dyngpöl.
Jes 25:11
    Där skall han sträcka ut sina armar
    som simmaren gör.
    Herren skall kväsa hans stolthet.
    [---]
Jes 25:12
    Han bryter ner dina höga fästningsmurar,
    störtar dem till marken,
    förvandlar dem till grus.

Jes 26:1
Den dagen skall man sjunga denna sång i Juda:
    Staden är vår styrka,
    till skydd har han skänkt den
    vallar och värn.
Jes 26:2
    Slå upp portarna,
    låt det rättfärdiga folket dra in,
    ett folk som förblir troget.
Jes 26:3
    Den som är ståndaktig
    skänker du trygghet,
    på dig förtröstar han.
Jes 26:4
    Förtrösta alltid på Herren,
    ty Herren är en evig klippa.