Läs bibeltext

Jes 26:7
    Den rättfärdiges stig är rak,
    du gör vägen jämn för honom,
Jes 26:8
    dina rättvisa domars väg.
    Herre, till ditt namn står vårt hopp,
    vår längtan är att få åkalla dig.
Jes 26:9
    Min själ längtar efter dig om natten,
    min ande söker dig.
    När dina rättvisa domar upplyser jorden
    lär sig världens folk det rätta.
Jes 26:10
    Skonas de onda lär de sig aldrig det rätta,
    och rättvisan kränks av våldsmän,
    de ser inte Herrens majestät.
Jes 26:11
    Herre, din hand är lyft,
    men de ser det inte.
    Låt dem stå där med skam
    när de ser din lidelse för folket.
    Låt eld förtära dina fiender.
Jes 26:12
    Herre, ge oss välgång,
    allt vad vi gör är ditt verk.
Jes 26:13
    Herre, vår Gud,
    har vi haft andra härskare än dig?
    Endast ditt namn vill vi bekänna.
Jes 26:14
    De döda får inte liv igen,
    skuggorna uppstår inte.
    Så har du straffat och förgjort dem
    och utplånat minnet av dem.
Jes 26:15
    Herre, åter och åter har du gjort
    mäktiga gärningar för ditt folk.
    [---]
Jes 26:16
    [---]
Jes 26:17
    Som en kvinna som skall föda
    och krystar och skriker av smärta,
    så lät du oss bli, o Herre.