Läs bibeltext

2 Mos 11:10
Alla dessa under gjorde Mose och Aron inför farao, men Herren gjorde farao hård och obeveklig: han släppte inte ut israeliterna ur sitt land.
2 Mos 12:1
Herren sade till Mose och Aron i Egypten:
2 Mos 12:2
"Denna månad skall inleda raden av månader; den skall för er vara årets första månad.
2 Mos 12:3
Säg till Israels menighet att varje familjefar den tionde i denna månad skall ta ett lamm eller en killing, ett djur för varje hushåll.
2 Mos 12:4
Men om hushållet är för litet för ett helt djur skall husfadern och hans närmaste granne tillsammans ta ett djur, alltefter antalet personer; ni skall göra beräkningen med hänsyn till vad var och en äter.
2 Mos 12:5
Djuret skall vara felfritt, årsgammalt och av hankön och tas från fåren eller från getterna.
2 Mos 12:6
Ni skall spara det till den fjortonde dagen i denna månad; då skall hela Israels församlade menighet slakta det mellan skymning och mörker.
2 Mos 12:7
Man skall ta av blodet och stryka på båda dörrposterna och på tvärbjälken i de hus där man äter det.
2 Mos 12:8
Köttet skall ätas samma natt; det skall vara stekt över eld och det skall ätas med osyrat bröd och beska örter.
2 Mos 12:9
Ni får inte äta något av köttet rått eller kokat i vatten, utan det skall vara stekt över eld, med huvud, fötter och innanmäte.
2 Mos 12:10
Ingenting får lämnas kvar till morgonen; om något då är kvar skall ni bränna upp det.