Läs bibeltext

Jes 38:1
Vid denna tid blev Hiskia allvarligt sjuk, och profeten Jesaja, Amos son, kom till honom och sade: "Så säger Herren: Se om ditt hus. Du ligger för döden, du kommer inte att överleva."
Jes 38:2
Då vände Hiskia ansiktet mot väggen och bad:
Jes 38:3
"Herre, tänk på att jag troget och av hela mitt hjärta har hållit mig till dig. Jag har gjort det som är gott i dina ögon." Och han grät häftigt.
Jes 38:4
  Herrens ord kom till Jesaja:
Jes 38:5
"Gå och säg till Hiskia: Så säger Herren, din fader Davids Gud: Jag har hört din bön och sett dina tårar. Jag lägger ytterligare femton år till ditt liv,
Jes 38:6
och jag skall rädda dig och denna stad ur den assyriske kungens hand, ja, jag skall värna denna stad."
Jes 38:21
Sedan lät Jesaja ta fram en kaka fikon att lägga på såret, så att Hiskia skulle bli frisk.
Jes 38:22
Hiskia frågade: "Vad är då tecknet på att jag skall få gå upp till Herrens hus?"
Jes 38:7
Jesaja sade: "Detta är tecknet Herren ger dig på att han skall göra vad han har lovat:
Jes 38:8
Jag låter skuggan på trappan gå tillbaka de tio steg som solen redan låtit den tillryggalägga på Achas trappor." Och solen gick tillbaka tio steg som den redan hade tillryggalagt på trappan.
Jes 38:9
Ett kväde av kung Hiskia av Juda när han hade varit sjuk och blivit frisk från sjukdomen.