Läs bibeltext

Jes 38:10
    Jag sade:
    Mitt i livet går jag bort,
    bakom dödsrikets port förblir jag
    de återstående åren.
Jes 38:11
    Jag sade:
    Jag får inte mer skåda Herren
    i de levandes land,
    aldrig se människor mer
    bland dem som bor i världen.
Jes 38:12
    Min boning flyttas,
    bärs bort som en herdes tält.
    Du rullar ihop mitt liv som en väv
    och skär ner mig från varpen.
    Innan dagen blir natt gör du slut på mig,
Jes 38:13
    innan morgonen kommer är jag gjord till intet.
    Som ett lejon krossar du alla mina ben.
Jes 38:14
    Som svalans gälla skri hörs min röst,
    som duvans klagande läte.
    Gråtande ser jag mot höjden:
    Herre, jag är hårt ansatt,
    grip in till min hjälp!
Jes 38:15
    Vad kan jag säga till honom?
    Det är ju han som har gjort detta.
    Sömnen flyr mig
    i min bittra plåga.
Jes 38:16
    [---]
    Herre, gör mig frisk, låt mig få leva!
Jes 38:17
    Min bittra plåga blev mig till välsignelse.
    Du skonade mitt liv
    och räddade mig från förintelsens avgrund,
    du kastade alla mina synder bakom dig.
Jes 38:18
    Dödsriket prisar dig inte,
    de döda sjunger inte ditt lov,
    de som har lagts i graven
    hoppas inte på din trofasthet.
Jes 38:19
    De levande prisar dig, de levande,
    så som jag gör i dag.
    Fäder undervisar söner
    om din trofasthet.
Jes 38:20
    Herren kommer till min räddning,
    låt oss slå an strängarna
    och spela vid Herrens hus
    i alla våra livsdagar.