Läs bibeltext

Jes 40:1
    Trösta, trösta mitt folk,
    säger er Gud.
Jes 40:2
    Ge nytt mod åt Jerusalem,
    kungör att hennes träldom är över,
    att hennes skuld är sonad,
    att Herren straffat henne dubbelt
    för alla hennes synder.
Jes 40:3
    En röst ropar:
    Bana väg för Herren genom öknen,
    gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud!
Jes 40:4
    Alla dalar skall höjas,
    alla berg och höjder sänkas.
    Oländig mark skall jämnas
    och branter bli till slätt.
Jes 40:5
    Herrens härlighet skall uppenbaras,
    och alla människor skall se det.
    Herren har talat.
Jes 40:6
    En röst sade: Förkunna!
    Jag frågade: "Vad skall jag förkunna?"
    Människan är som gräset,
    förgänglig som blomman på ängen.
Jes 40:7
    Gräset torkar, blomman vissnar,
    när Herrens vind går fram.
    Ja, folket är gräs.
Jes 40:8
    Gräset torkar, blomman vissnar,
    men vår Guds ord består i evighet.
Jes 40:9
    Gå upp på ett högt berg
    med ditt glädjebud, Sion,
    ropa ut ditt glädjebud
    med hög röst, Jerusalem.
    Ropa, var inte rädd,
    säg till Judas städer:
    Er Gud kommer!
Jes 40:10
    Herren Gud kommer i all sin styrka,
    han härskar med mäktig arm.
    Sin segerlön har han med sig,
    de han vunnit går framför honom.
Jes 40:11
    Som en herde vallar han sin hjord.
    Han tar upp lammen i sin famn
    och bär dem i sina armar,
    han driver tackorna varligt.