Läs bibeltext

Jes 42:1
    Detta är min tjänare som jag ger kraft,
    min utvalde som jag har kär.
    Jag låter min ande komma över honom,
    han skall föra ut rätten till folken.
Jes 42:2
    Han ropar inte, han höjer inte rösten,
    hans stämma hörs inte på gatorna.
Jes 42:3
    Det knäckta strået bryter han inte av,
    den tynande lågan släcker han inte.
    Trofast skall han föra ut rätten.
Jes 42:4
    Han skall inte tyna bort eller knäckas,
    innan han fört rätten till seger på jorden.
    Fjärran länder väntar på hans undervisning.
Jes 42:5
    Så säger Gud, Herren,
    han som har skapat himlen och spänt upp den,
    brett ut jorden med allt vad den alstrar,
    han som gett liv åt människorna där,
    livsande åt dem som vandrar på jorden:
Jes 42:6
    Jag, Herren, har i min trohet kallat dig,
    jag tar dig vid handen och skyddar dig.
    Genom dig ingår jag ett förbund med mitt folk
    till ett ljus för de andra folken.
Jes 42:7
    Du skall öppna de blindas ögon
    och befria de fångna ur fängelset,
    ur fängelsehålan dem som sitter i mörkret.
Jes 42:8
    Jag är Herren, detta är mitt namn.
    Jag delar inte min ära med någon,
    inte min berömmelse med gudabilder.
Jes 42:9
    Det som förut var är förbi,
    nu förkunnar jag något nytt.
    Innan det ännu spirat
    kungör jag det för er.
Jes 42:10
    Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,
    sjung hans lov över hela jorden.
    Må havet brusa och allt det rymmer,
    fjärran länder jubla och de som bor där.
Jes 42:11
    Må öknen och dess städer ropa,
    byarna där Kedar bor.
    Må folket i Sela glädjas,
    höja jubelrop från bergens krön.