Läs bibeltext

2 Mos 12:37
  Israeliterna bröt upp från Ramses mot Suckot, ungefär 600 000 män till fots, förutom kvinnor och barn.
2 Mos 12:38
En mängd löst folk gick med dem, och därtill väldiga hjordar av får och kor.
2 Mos 12:39
Av degen som de hade med sig från Egypten bakade de osyrade brödkakor. De hade inte hunnit syra degen, eftersom de drevs ut ur landet så hastigt att de inte kunde vänta, och inte heller hann de göra i ordning någon proviant.
2 Mos 12:40
  Israeliterna hade bott i Egypten i 430 år.
2 Mos 12:41
Just denna dag, då 430 år hade gått, drog alla Herrens härar ut ur Egypten.
2 Mos 12:42
Det var den natt då Herren vakade för att föra dem ut ur Egypten. Den natten är Herrens, den natten skall alla israeliter vaka, släkte efter släkte.
2 Mos 12:43
  Herren sade till Mose och Aron: "Detta är stadgan för påskoffret: Ingen utlänning skall äta av det,
2 Mos 12:44
men en slav som har köpts för pengar får äta av det, om han först har blivit omskuren.
2 Mos 12:45
Ingen som tillfälligt bor hos er och ingen daglönare får äta av det.
2 Mos 12:46
Allt skall ätas i ett och samma hus; inget av köttet får föras ut ur huset och inget ben får krossas.
2 Mos 12:47
Hela Israels menighet skall göra så.