Läs bibeltext

Jes 45:1
    Så säger Herren till sin smorde,
    till Kyros, vars högra hand han har fattat
    för att lägga folken under honom
    och beröva kungarna deras svärd,
    för att dörrarna skall öppnas för honom
    och inga portar förbli stängda:
Jes 45:2
    Jag går framför dig och jämnar ut bergen,
    kopparportarna krossar jag,
    järnbommarna slår jag sönder.
Jes 45:3
    Jag ger dig skatter, dolda i mörkret,
    gömda rikedomar,
    för att du skall inse att jag är Herren,
    att han som gett dig ditt namn är Israels Gud.
Jes 45:4
    För min tjänare Jakobs skull,
    för Israel, min utvalde,
    har jag gett dig ditt namn, ditt hedersnamn,
    fastän du inte känner mig.
Jes 45:5
    Jag är Herren, ingen annan finns,
    ingen är Gud utom jag.
    Jag rustar dig till strid,
    fastän du inte känner mig,
Jes 45:6
    för att alla i öst och i väst skall inse
    att det inte finns någon mer än jag.
    Jag är Herren, ingen annan finns.
Jes 45:7
    Jag ger ljus och skapar mörker,
    jag bringar lycka och skapar ofärd.
    Jag, Herren, gör allt detta.
Jes 45:8
    Må det flöda från himlen därovan,
    må rättfärdighet strömma ur molnen.
    Må jorden öppna sig,
    räddningen spira
    och rättfärdigheten slå ut i blom.
    Jag, Herren, har skapat det.
Jes 45:9
    Ve den som tvistar med sin skapare
    - en skärva bland skärvor på marken.
    Skall leran säga till krukmakaren:
    "Vad gör du? Du har inget handlag."
Jes 45:10
    Ve den som säger till en far: "Vad har du avlat?"
    och till en kvinna: "Vad har du fött?"
Jes 45:11
    Så säger Herren, Israels Helige,
    han som formar framtiden:
    Ställer ni frågor till mig om mina barn,
    ger ni mig order om mina händers verk?