Läs bibeltext

Jes 49:8
    Så säger Herren:
    Jag bönhör dig när nådens tid är inne,
    jag hjälper dig på räddningens dag.
    Jag skyddar dig,
    och genom dig ingår jag ett förbund med mitt folk.
    Landet skall bli upprättat
    och de övergivna jordlotterna utskiftas.
Jes 49:9
    Till de fångna säger jag: "Gå ut!"
    och till dem som sitter i mörkret: "Kom fram!"
    De skall finna bete längs vägarna,
    alla kala höjder skall bli betesmark.
Jes 49:10
    De skall inte hungra eller törsta,
    ökenvind och sol skall inte bränna dem.
    Han som förbarmar sig över dem skall leda dem
    och föra dem till flödande källor.
Jes 49:11
    Jag förvandlar alla berg till väg,
    bygger vägarna högt däruppe.
Jes 49:12
    Se, de kommer från fjärran,
    från norr och väster
    och från Assuans land.
Jes 49:13
    Jubla, himmel, och gläd dig, jord,
    brist ut i jubel, alla berg!
    Ty Herren tröstar sitt folk,
    han förbarmar sig över de plågade.
Jes 49:14
    Sion sade:
    "Herren har övergett mig,
    Gud har glömt mig."
Jes 49:15
    Glömmer en kvinna sitt lilla barn,
    bryr hon sig inte om den hon själv har fött?
    Och även om hon skulle glömma,
    glömmer jag aldrig dig.
Jes 49:16
    Nej, ditt namn är skrivet i mina händer,
    jag tänker ständigt på dina murar.
Jes 49:17
    De som skall bygga upp dig kommer skyndande,
    de som rev ner och förstörde drar bort.
Jes 49:18
    Lyft blicken och se dig omkring!
    Alla samlas och kommer till dig.
    Så sant jag lever, säger Herren,
    du skall bära dem som smycken,
    snöra dem om dig som en brudgördel.