Läs bibeltext

Jes 50:4
    Herren Gud har gett mig en lärjunges tunga,
    så att jag kan inge den trötte mod.
    Varje morgon gör han mitt öra villigt
    att lyssna på lärjungars vis.
Jes 50:5
    När Herren Gud öppnade mina öron
    gjorde jag inte motstånd,
    drog mig inte undan.
Jes 50:6
    Jag lät dem prygla min rygg
    och slita mig i skägget,
    jag gömde inte ansiktet
    när de skymfade mig och spottade på mig.
Jes 50:7
    Herren Gud hjälper mig,
    därför känner jag inte skymfen,
    därför gör jag mitt ansikte hårt som flinta,
    jag vet att jag inte blir sviken.
Jes 50:8
    Han som skaffar mig rätt är nära.
    Vem söker sak med mig?
    Låt oss mötas inför rätta.
    Vem vågar vara min motpart?
    Må han stiga fram.
Jes 50:9
    Ja, Herren Gud hjälper mig,
    vem kan då få mig fälld?
    De blir som utslitna kläder,
    malen skall äta upp dem.
Jes 50:10
    Vem bland er fruktar Herren
    och lyssnar på hans tjänare,
    som vandrar i mörker
    utan en strimma av ljus
    men sätter sin lit till Herrens namn
    och förtröstar på sin Gud?
Jes 50:11
    Alla ni som gör upp eld
    och tänder brandpilar,
    gå genom er flammande eld
    och bland era brinnande pilar!
    Det är jag som låter detta drabba er,
    ni blir liggande i plågor.
Jes 51:1
    Hör på mig, ni som strävar efter rättfärdighet,
    ni som söker Herren.
    Tänk på klippan ni är huggna ur,
    på schaktet ni har hämtats från.
Jes 51:2
    Tänk på Abraham, er far,
    och Sara, som födde er.
    En enda var han när jag kallade honom,
    men genom min välsignelse blev han många.
Jes 51:3
    Herren tröstar Sion,
    ger tröst åt hennes ruiner.
    Han gör hennes öken lik Eden,
    hennes ödemark lik Herrens trädgård.
    Fröjd och glädje skall råda där,
    lovsångens toner ljuda.