Läs bibeltext

Jes 52:13
    Min tjänare skall ha framgång,
    han skall bli upphöjd, mäktig och ärad.
Jes 52:14
    Många förfärades över honom,
    så vanställt var hans yttre,
    så föga mänskligt hans utseende.
Jes 52:15
    Men nu får han många folk att häpna,
    och kungar förstummas inför honom,
    ty de ser något de aldrig hört talas om,
    bevittnar något de aldrig anat.
Jes 53:1
    Vem av oss trodde på det vi hörde,
    för vem var Herrens makt uppenbar?
Jes 53:2
    Som en späd planta växte han upp inför oss,
    som ett rotskott ur torr mark.
    Han hade inget ståtligt yttre
    som drog våra blickar till sig,
    inget utseende som tilltalade oss.
Jes 53:3
    Han var föraktad och övergiven av alla,
    en plågad man, van vid sjukdom,
    en som man vänder sig bort ifrån.
    Han var föraktad, utan värde i våra ögon.
Jes 53:4
    Men det var våra sjukdomar han bar,
    våra plågor han led,
    när vi trodde att han blev straffad,
    slagen av Gud, förnedrad.
Jes 53:5
    Han blev pinad för våra brott,
    sargad för våra synder,
    han tuktades för att vi skulle helas,
    hans sår gav oss bot.
Jes 53:6
    Vi gick alla vilse som får,
    var och en tog sin egen väg,
    men Herren lät vår skuld drabba honom.
Jes 53:7
    Han fann sig i lidandet,
    han öppnade inte sin mun.
    Han var som lammet som leds till slakt
    eller tackan som är tyst när hon klipps,
    han öppnade inte sin mun.
Jes 53:8
    Han blev fängslad och dömd och fördes bort,
    men vem ägnade hans öde en tanke?
    Han blev utestängd från de levandes land,
    straffad för sitt folks brott.