Läs bibeltext

Jes 54:5
    Ty din man är han som har skapat dig,
    han vars namn är Herren Sebaot,
    din befriare är Israels Helige,
    han som kallas hela jordens Gud.
Jes 54:6
    Herren kallar på dig,
    övergivna och olyckliga kvinna.
    Inte sviker man sin ungdoms hustru,
    säger din Gud.
Jes 54:7
    Ett kort ögonblick övergav jag dig,
    men i stor kärlek tar jag dig åter.
Jes 54:8
    Jag dolde mitt ansikte för dig
    i häftig vrede ett ögonblick,
    men evigt trofast visar jag dig nu min kärlek,
    säger din befriare, Herren.
Jes 54:9
    Det är som på Noas tid,
    då jag svor att Noas flod
    aldrig mer skulle dränka jorden.
    Så svär jag nu att inte mer vredgas
    och inte mer rasa mot dig.
Jes 54:10
    Om än bergen rubbas
    och höjderna vacklar,
    skall min trohet mot dig inte rubbas
    och mitt fredsförbund inte vackla,
    säger han som älskar dig, Herren.
Jes 54:11
    Du plågade, härjade,
    du som ingen tröstar,
    jag låter dina stenar vila på spetsglans,
    jag lägger grunden med safirer,
Jes 54:12
    jag gör dina tinnar av granater,
    dina portar av beryller
    och hela staden av ädla stenar.
Jes 54:13
    Alla dina barn skall fostras av Herren,
    i fred och välgång skall dina barn leva.
Jes 54:14
    Rättfärdighet skall vara din grund.
    Du skall vara långt från förtrycket
    - du har inget att frukta -
    långt från fördärvet
    - det skall inte nå dig.
Jes 54:15
    Om någon går till angrepp
    är det inte jag som vållat det,
    och vem som än angriper dig
    skall falla för din hand.