Läs bibeltext

Jes 55:1
    Kom, alla ni som törstar,
    kom hit och få vatten,
    kom, även om ni inte har pengar!
    Förse er med säd, så att ni får äta!
    Kom och få säd utan pengar,
    vin och mjölk utan att betala!
Jes 55:2
    Varför lägger ni pengar på det som inte är bröd,
    er lön på sådant som inte mättar?
    Lyssna till mig, så får ni äta gott
    och njuta av feta rätter.
Jes 55:3
    Kom till mig och hör noga på,
    lyssna, så får ni liv.
    Jag sluter ett evigt förbund med er,
    den nåd jag visat David skall bestå.
Jes 55:4
    Honom gjorde jag till ett vittne för folken,
    till furste och härskare över dem.
Jes 55:5
    Du skall kalla på folkslag du inte känner,
    folkslag som inte känner dig skyndar till
    för Herrens, din Guds, skull,
    Israels Helige, som skänkt dig härlighet.
Jes 55:6
    Sök Herren medan han låter sig finnas,
    åkalla honom medan han är nära.
Jes 55:7
    Må den gudlöse överge sin väg,
    den ondskefulle sina planer.
    Må han vända om till Herren,
    så skall han förbarma sig över honom,
    vända om till vår Gud,
    som alltid vill förlåta.
Jes 55:8
    Mina planer är inte era planer
    och era vägar inte mina vägar,
    säger Herren.
Jes 55:9
    Liksom himlen är högt över jorden,
    så är mina vägar högt över era vägar,
    mina planer högt över era planer.
Jes 55:10
    Liksom regn och snö faller från himlen
    och inte vänder tillbaka dit
    utan vattnar jorden,
    får den att grönska och bära frukt,
    och ger säd att så och bröd att äta,
Jes 55:11
    så är det med ordet
    som kommer från min mun:
    det vänder inte fruktlöst tillbaka
    utan gör det jag vill
    och utför mitt uppdrag.