Läs bibeltext

Jes 55:10
    Liksom regn och snö faller från himlen
    och inte vänder tillbaka dit
    utan vattnar jorden,
    får den att grönska och bära frukt,
    och ger säd att så och bröd att äta,
Jes 55:11
    så är det med ordet
    som kommer från min mun:
    det vänder inte fruktlöst tillbaka
    utan gör det jag vill
    och utför mitt uppdrag.
Jes 55:12
    I glädje skall ni tåga ut
    och ledas hem i trygghet.
    När ni kommer
    brister berg och höjder ut i jubel,
    markens alla träd klappar händer.
Jes 55:13
    I stället för törne skall det växa cypresser,
    i stället för nässlor myrten.
    Det skall vara ett äreminne åt Herren,
    ett evigt, oförgängligt tecken.
Jes 56:1
    Så säger Herren:
    Håll er till det som är rätt
    och handla rättfärdigt,
    ty min hjälp kommer snart,
    min rättfärdighet skall segra.
Jes 56:2
    Lycklig den som handlar så,
    den människa som håller fast vid detta:
    att iaktta sabbaten och inte vanhelga den
    och att avhålla sig från allt ont.
Jes 56:3
    Främlingen som sluter sig till Herren
    skall inte säga:
    "Herren håller mig skild från sitt folk",
    och den snöpte skall inte säga:
    "Jag är ett förtorkat träd."
Jes 56:4
    Ty så säger Herren:
    Snöpta som iakttar mina sabbater,
    som gärna gör min vilja
    och håller fast vid mitt förbund,
Jes 56:5
    de skall i mitt hus, inom mina murar,
    få ett namn, ett äreminne
    som är bättre än söner och döttrar.
    Ett evigt, oförgängligt namn skall jag ge dem.
Jes 56:6
    Främlingar som sluter sig till Herren
    och vill göra tjänst hos honom,
    älska Herrens namn och vara hans tjänare,
    ja, alla som iakttar sabbaten och inte vanhelgar den
    och håller fast vid mitt förbund
Jes 56:7
    får komma till mitt heliga berg
    och glädjas i mitt bönehus,
    och deras brännoffer och slaktoffer
    skall jag ta emot på mitt altare.
    Mitt hus skall kallas
    ett bönens hus för alla folk.