Läs bibeltext

Jes 56:1
    Så säger Herren:
    Håll er till det som är rätt
    och handla rättfärdigt,
    ty min hjälp kommer snart,
    min rättfärdighet skall segra.
Jes 56:2
    Lycklig den som handlar så,
    den människa som håller fast vid detta:
    att iaktta sabbaten och inte vanhelga den
    och att avhålla sig från allt ont.
Jes 56:3
    Främlingen som sluter sig till Herren
    skall inte säga:
    "Herren håller mig skild från sitt folk",
    och den snöpte skall inte säga:
    "Jag är ett förtorkat träd."
Jes 56:4
    Ty så säger Herren:
    Snöpta som iakttar mina sabbater,
    som gärna gör min vilja
    och håller fast vid mitt förbund,
Jes 56:5
    de skall i mitt hus, inom mina murar,
    få ett namn, ett äreminne
    som är bättre än söner och döttrar.
    Ett evigt, oförgängligt namn skall jag ge dem.
Jes 56:6
    Främlingar som sluter sig till Herren
    och vill göra tjänst hos honom,
    älska Herrens namn och vara hans tjänare,
    ja, alla som iakttar sabbaten och inte vanhelgar den
    och håller fast vid mitt förbund
Jes 56:7
    får komma till mitt heliga berg
    och glädjas i mitt bönehus,
    och deras brännoffer och slaktoffer
    skall jag ta emot på mitt altare.
    Mitt hus skall kallas
    ett bönens hus för alla folk.
Jes 56:8
    Detta är Herren Guds ord,
    han som samlar det skingrade Israel:
    Ännu fler skall jag samla
    till dem som redan är samlade.
Jes 56:9
    Kom, alla vilda djur, och ät,
    kom, alla djur i skogen!
Jes 56:10
    Väktarna är alla blinda,
    de märker ingenting.
    Stumma hundar är de,
    som inte kan skälla,
    de ligger och dåsar,
    de älskar att sova.
Jes 56:11
    Men det är glupska hundar,
    de blir aldrig mätta.
    Skall de vara herdar,
    de som inget förstår?
    Alla går sina egna vägar,
    varenda en vill roffa åt sig.