Läs bibeltext

Jes 58:1
    Ropa ut det så högt du kan,
    låt din röst ljuda som en hornstöt,
    förkunna för mitt folk deras brott,
    för Jakobs ätt deras synd.
Jes 58:2
    Dag efter dag söker de mig
    och vill lära sig följa mina vägar.
    Likt ett folk som handlar rättfärdigt
    och inte har övergett sin Guds lag
    ber de mig om regler för vad som är rätt
    och älskar att nalkas Gud.
Jes 58:3
    "Ser du inte att vi fastar?
    Märker du inte hur vi späker oss?"
    Ni sköter era sysslor på fastedagen,
    ni driver på era drängar,
Jes 58:4
    ni fastar under bråk och gräl
    och skändliga slagsmål.
    Som ni fastar i dag
    blir inte er bön hörd i höjden.
Jes 58:5
    Är det en sådan fasta jag vill se:
    en dag då man späker sig,
    hänger med huvudet som ett strå,
    ligger i säck och aska?
    Kallar du det fasta,
    en dag som behagar Herren?
Jes 58:6
    Nej, detta är den fasta jag vill se:
    att du lossar orättfärdiga bojor,
    sliter sönder okets rep,
    befriar de förtryckta,
    krossar alla ok.
Jes 58:7
    Dela ditt bröd med den hungrige,
    ge hemlösa stackare husrum,
    ser du en naken så klä honom,
    vänd inte dina egna ryggen!
Jes 58:8
    Då bryter gryningsljuset fram för dig,
    och dina sår skall genast läkas.
    Din rättfärdighet skall gå framför dig
    och Herrens härlighet gå sist i ditt tåg.
Jes 58:9
    Då skall Herren svara när du kallar,
    när du ropar säger han: "Här är jag."
    Om du gör slut på allt förtryck hos dig,
    hot och hån och förtal,
Jes 58:10
    om du räcker ditt bröd åt den hungrige
    och mättar den som lider nöd,
    då skall ljus bryta fram för dig i mörkret,
    din natt bli strålande dag.
Jes 58:11
    Herren skall alltid leda dig,
    han mättar dig i ödemarken
    och ger styrka åt benen i din kropp.
    Du skall bli som en vattenrik trädgård,
    en oas där vattnet aldrig sinar.