Läs bibeltext

Jes 58:9
    Då skall Herren svara när du kallar,
    när du ropar säger han: "Här är jag."
    Om du gör slut på allt förtryck hos dig,
    hot och hån och förtal,
Jes 58:10
    om du räcker ditt bröd åt den hungrige
    och mättar den som lider nöd,
    då skall ljus bryta fram för dig i mörkret,
    din natt bli strålande dag.
Jes 58:11
    Herren skall alltid leda dig,
    han mättar dig i ödemarken
    och ger styrka åt benen i din kropp.
    Du skall bli som en vattenrik trädgård,
    en oas där vattnet aldrig sinar.
Jes 58:12
    Dina uråldriga ruiner skall byggas upp,
    gångna släktens grunder skall du sätta i stånd.
    Du kommer att kallas
    "den som murar igen rämnorna",
    "den som gör det nedrivna beboeligt".
Jes 58:13
    Om du inte kränker sabbaten,
    inte sköter dina sysslor på min helgdag,
    om du kallar sabbaten en fröjd,
    helgad åt Herren och värd att ära,
    om du ärar den och inte utför det du brukar,
    inte ägnar dig åt dina sysslor och tomt prat,
Jes 58:14
    då skall du få fröjdas över Herren,
    jag skall föra dig fram över landets höjder
    och låta dig leva av din fader Jakobs egendom.
    Herren har talat.
Jes 59:1
    Herrens arm är inte för svag för att rädda,
    hans öra inte för dövt för att höra.
Jes 59:2
    Det är era synder som skiljer er från er Gud,
    era brott får honom att vända sig bort
    och inte höra.
Jes 59:3
    Era händer är fläckade av blod,
    era fingrar av synd,
    era läppar uttalar lögner,
    på era tungor finns svek.
Jes 59:4
    Ingen anklagar någon rättvist,
    ingen fäller en ärlig dom.
    De förtröstar på tomhet,
    deras ord är falska,
    de går havande med ofärd
    och föder olycka.
Jes 59:5
    De kläcker ormägg
    och väver spindelväv.
    Den som äter deras ägg dör,
    en giftorm kläcks om de krossas.