Läs bibeltext

Jes 66:18
Jag kommer för att samla alla folk och alla språk. De skall komma och se min härlighet.
Jes 66:19
Jag skall göra ett tecken bland dem och sända dem som överlevt till de andra folken, till Tarshish, Put och Lud, till Meshek, Tuval, Javan och de fjärran kustländerna, som inte har hört om mig och inte har sett min härlighet. De skall förkunna min härlighet bland de andra folken.
Jes 66:20
Och de skall föra alla era bröder från folken som en offergåva till Herren, på hästar och vagnar, i kärror, på mulåsnor och kameler, till mitt heliga berg, Jerusalem, säger Herren, så som Israels folk för sina offergåvor i rena kärl till Herrens tempel.
Jes 66:21
Även bland dem skall jag välja några till präster och leviter, säger Herren.
Jes 66:22
    Liksom den nya himmel och den nya jord
    som jag skapar skall bestå inför mig,
    säger Herren,
    så skall er ätt och ert namn bestå.
Jes 66:23
    Nymånadsdag efter nymånadsdag,
    sabbat efter sabbat
    skall alla människor komma och tillbe mig,
    säger Herren.
Jes 66:24
    Man skall gå ut och beskåda liken
    efter dem som förbröt sig mot mig:
    maskarna i dem skall aldrig dö
    och elden aldrig slockna.
    Den synen blir en fasa för alla.

Jeremia
 
Jer 1:1
Detta är Jeremias ord. Han var son till Hilkia, en av prästerna i Anatot i Benjamins land.
Jer 1:2
Herrens ord kom till honom då Josia, Amons son, var kung över Juda, i hans trettonde regeringsår,
Jer 1:3
och då Jojakim, Josias son, var kung över Juda, och ända till slutet av det elfte året som Sidkia, Josias son, var kung över Juda. Det var det året, i den femte månaden, som Jerusalems befolkning fördes bort i fångenskap.
Jer 1:4
    Herrens ord kom till mig: