Läs bibeltext

Jer 1:4
    Herrens ord kom till mig:
Jer 1:5
    Innan jag formade dig i moderlivet
    utvalde jag dig,
    innan du kom ut ur modersskötet
    gav jag dig ett heligt uppdrag:
    att vara profet för folken.
Jer 1:6
  Men jag svarade: "Nej, Herre, min Gud, jag duger inte till att tala - jag är för ung!"
Jer 1:7
Då sade Herren till mig:
    Säg inte att du är för ung
    utan gå dit jag sänder dig
    och säg det jag befaller dig!
Jer 1:8
    Låt dem inte skrämma dig,
    ty jag är med dig
    och jag skall rädda dig,
    säger Herren.
Jer 1:9
  Och Herren sträckte ut handen, rörde vid min mun och sade:
    Jag lägger mina ord i din mun.
Jer 1:10
    I dag ger jag dig makt
    över folk och riken.
    Du skall rycka upp och vräka omkull,
    förstöra och bryta ner,
    bygga upp och plantera.
Jer 1:11
  Herrens ord kom till mig: "Vad ser du, Jeremia?" Jag svarade: "Jag ser en gren av ett mandelträd."
Jer 1:12
Herren sade: "Du har sett rätt: jag vakar över mitt ord tills det bär frukt."
Jer 1:13
  Herrens ord kom till mig för andra gången: "Vad ser du?" Jag svarade: "Jag ser en kokande gryta i norr, den lutar hitåt."
Jer 1:14
Då sade Herren:
    Från norr skall olyckan välla in
    över alla som bor i landet,