Läs bibeltext

Jer 1:17
    Fäst upp dina kläder,
    res dig och säg till dem
    allt vad jag befaller dig!
    Var inte förskräckt för dem,
    ty då slår jag dig med skräck inför dem.
Jer 1:18
    Se, jag gör dig i dag
    till en befäst stad,
    en pelare av järn, en mur av koppar,
    som håller stånd mot hela landet,
    mot Judas kungar och dess stormän,
    mot prästerna och folket i landet.
Jer 1:19
    De skall angripa dig,
    men de skall inte besegra dig,
    ty jag är med dig,
    säger Herren,
    och jag skall rädda dig.
Jer 2:1
Herrens ord kom till mig:
Jer 2:2
Gå och förkunna för Jerusalem: Så säger Herren:
    Jag minns hur hängiven du var som ung,
    hur du älskade mig som brud,
    hur du följde mig genom öknen,
    genom landet där ingen sår.
Jer 2:3
    Israel var helgat åt Herren,
    det första av hans skörd.
    Alla som åt av det ådrog sig skuld,
    olyckan drabbade dem,
    säger Herren.
Jer 2:4
    Lyssna till Herrens ord,
    Jakobs ätt, Israels alla släkter!
Jer 2:5
    Så säger Herren:
    Vad hade era fäder att förebrå mig,
    eftersom de gick bort från mig,
    följde det som var intet
    och själva blev till intet?
Jer 2:6
    De frågade inte: "Var är Herren,
    han som förde oss ut ur Egypten,
    som ledde oss genom öknen,
    det öde och oländiga landet,
    torkans och mörkrets land,
    landet där ingen färdas,
    där ingen människa bor?"
Jer 2:7
    Jag förde er till ett bördigt land
    att njuta dess frukter och allt dess goda.
    Men när ni kom dit gjorde ni mitt land orent
    och min egendom till något avskyvärt.
Jer 2:8
    Prästerna frågade inte:
    "Var är Herren?"
    Lagens förvaltare ville inte veta av mig.
    De styrande satte sig upp mot mig,
    profeterna profeterade i Baals namn
    och följde gudar som ingen hjälp kunde ge.