Läs bibeltext

Jer 3:14
Vänd tillbaka, ni trolösa barn, säger Herren. Ty det är jag som är er herre, och jag skall hämta er, en från varje stad och två från varje släkt, och föra er till Sion.
Jer 3:15
Jag skall ge er herdar efter mitt sinne, och de skall leda er med kunskap och visdom.
Jer 3:16
Och när ni då förökar er och är fruktsamma i ert land, säger Herren, skall ingen längre nämna Herrens förbundsark; ingen skall tänka på den eller minnas den, ingen skall sakna den eller göra någon ny.
Jer 3:17
När den tiden kommer skall Jerusalem kallas Herrens tron, och där skall alla folk samlas för att dyrka Herren i Jerusalem. De skall inte längre lyda sina onda och hårda hjärtan.
Jer 3:18
Då skall Judas folk slå följe med Israels folk, och tillsammans skall de komma från landet i norr till det land jag gav era fäder som egendom.
Jer 3:19
    Jag ville gärna behandla dig som en son
    och ge dig ett ljuvligt land som egendom,
    skönare än de andra folkens.
    Jag trodde att du skulle kalla mig din fader
    och aldrig vända dig bort från mig.
Jer 3:20
    Men som en kvinna är otrogen mot sin man,
    så var du, Israel, otrogen mot mig,
    säger Herren.
Jer 3:21
    Det hörs rop på de kala höjderna,
    gråt och böner från Israels folk.
    De har slagit in på villovägar
    och glömt Herren, sin Gud.
Jer 3:22
    Vänd tillbaka, ni trolösa barn,
    jag skall bota er från er trolöshet.
    "Nu kommer vi till dig,
    ty du, Herre, är vår Gud.
Jer 3:23
    Fåfäng var vår dyrkan på kullarna,
    fåfängt vårt larm på bergen.
    Endast hos Herren, vår Gud,
    finns räddning för Israel.
Jer 3:24
    Sedan vår ungdom har skamguden slukat
    allt vad våra fäders arbete gav,
    deras fårflockar och boskapshjordar,
    deras söner och döttrar.