Läs bibeltext

2 Mos 14:21
  Mose sträckte ut sin hand över havet, och Herren drev undan havet med en stark östanvind, som blåste hela natten. Så gjorde han havet till torrt land. Vattnet klövs,
2 Mos 14:22
och israeliterna gick torrskodda tvärs igenom havet, medan vattnet stod som en vägg på båda sidor.
2 Mos 14:23
Egypterna förföljde dem, och alla faraos hästar, hans vagnar och vagnskämpar satte efter dem ut i havet.
2 Mos 14:24
Strax före gryningen såg Herren från pelaren av eld och moln ner mot egypternas här, och han spred förvirring bland dem.
2 Mos 14:25
Han lät vagnshjulen fastna så att det gick trögt att köra. Då ropade egypterna: "Låt oss fly! Herren strider för Israel mot oss egypter!"
2 Mos 14:26
  Herren sade till Mose: "Sträck ut din hand över havet, så att vattnet strömmar tillbaka över egypterna, över deras vagnar och vagnskämpar."
2 Mos 14:27
Mose sträckte ut sin hand över havet, och i gryningen vände vattnet tillbaka. Egypterna flydde och det kom rakt emot dem; Herren störtade dem ut i havet.
2 Mos 14:28
Vattnet vände tillbaka och dränkte vagnarna och vagnskämparna, hela faraos här som hade följt efter israeliterna ut i havet. Inte en enda kom undan.
2 Mos 14:29
Men israeliterna gick torrskodda tvärs igenom havet, och vattnet stod som en vägg på båda sidor.
2 Mos 14:30
Den dagen räddade Herren Israel från egypterna; israeliterna såg dem ligga döda på stranden.
2 Mos 14:31
Då Israels folk såg vilket storverk Herren hade utfört mot egypterna fruktade de Herren och litade på honom och på hans tjänare Mose.