Läs bibeltext

Jer 7:1
Detta ord kom till Jeremia från Herren:
Jer 7:2
Ställ dig i porten till Herrens hus. Där skall du ropa ut detta budskap:
  Hör Herrens ord, alla från Juda som går in genom dessa portar för att tillbe Herren!
Jer 7:3
Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Ändra era liv och era gärningar, så skall jag bo bland er på denna plats.
Jer 7:4
Lita inte på lögner som "Här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel."
Jer 7:5
Men om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar, om ni handlar rätt mot varandra,
Jer 7:6
om ni inte förtrycker invandraren, den faderlöse och änkan, inte låter oskyldigt blod flyta på denna plats och inte skadar er själva genom att följa andra gudar,
Jer 7:7
då skall jag bo bland er på denna plats, i det land som jag gav åt era fäder från urminnes tid och för all framtid.
Jer 7:8
Men ni litar på lögner som inte är till hjälp.
Jer 7:9
Tror ni att ni kan stjäla och dräpa och begå äktenskapsbrott och svära falskt och tända offereld åt Baal och följa andra gudar som ni inte känner
Jer 7:10
och sedan träda fram inför mig i detta hus, som mitt namn är utropat över, och säga "Vi är räddade", och sedan fortsätta med alla dessa vidrigheter?
Jer 7:11
Detta hus, som mitt namn är utropat över, tar ni det för ett rövarnäste? Det är det också i mina ögon, säger Herren.