Läs bibeltext

2 Mos 15:1
Då sjöng Mose och israeliterna denna lovsång till Herren:
    Jag sjunger till Herrens ära:
    stor är hans höghet och makt.
    Häst och vagnskämpe
    vräkte han i havet.
2 Mos 15:2
    Herren är min kraft och mitt värn,
    han blev min räddning.
    Han är min Gud,
    honom vill jag prisa,
    min faders Gud,
    honom vill jag lovsjunga.
2 Mos 15:3
    Herren är en kämpe
    - Herren är hans namn.
2 Mos 15:4
    Faraos vagnar, hela hans här,
    kastades i havet,
    hans tappraste män
    dränktes i Sävhavet.
2 Mos 15:5
    Vattnen slog samman över dem,
    de sjönk i djupet som stenar.
2 Mos 15:6
    Din högra hand, Herre,
    härlig i makt,
    din högra hand, Herre,
    krossade fienden.
2 Mos 15:7
    I din makt och din härlighet
    gjorde du motståndarna till intet.
    Din lågande vrede bröt fram
    och förtärde dem alla som halm.
2 Mos 15:8
    Du frustade, och vattnet tornade upp sig,
    vågorna stod som en mur,
    strömmarna stelnade mitt i havet.
2 Mos 15:9
    Fienden sade:
    Jag skall förfölja dem,
    hinna i kapp dem,
    fördela bytet,
    stilla min lystnad,
    jag skall dra mitt svärd
    och beröva dem allt.
2 Mos 15:10
    Du blåste på dem
    och havet höljde dem,
    de sjönk som bly
    i väldiga vatten.
2 Mos 15:11
    Vem är som du
    bland gudarna, Herre?
    Vem är som du,
    majestätisk och helig,
    värdig fruktan och lovsång,
    mäktig att göra under?