Läs bibeltext

Jer 11:18
Herren lät mig veta det, och då förstod jag. Ja, du lät mig se deras handlingar.
Jer 11:19
Själv var jag som ett fogligt lamm som leds till slakt. Jag insåg inte att det var mot mig de smidde sina planer: "Låt oss fördärva trädet medan det har sav, låt oss utplåna honom ur de levandes land, så att ingen längre minns hans namn!"
Jer 11:20
    Herre Sebaot, rättvise domare,
    du som prövar njurar och hjärtan,
    låt mig få se dig ta hämnd på dem,
    ty dig har jag anförtrott min sak.
Jer 11:21
Därför säger Herren om de män från Anatot som står efter ditt liv och som hotar att dräpa dig om du inte slutar profetera i Herrens namn,
Jer 11:22
om dem säger Herren Sebaot så: Se, jag hemsöker dem; de unga männen skall dö för svärd, deras söner och deras döttrar skall dö av svält.
Jer 11:23
Ingenting skall bli kvar av dem, ty jag låter olyckan drabba männen från Anatot när hemsökelsens år är inne.
Jer 12:1
    Herre, du skulle få rätt
    om jag tvistade med dig.
    Ändå vill jag ställa dig till svars:
    varför har den gudlöse framgång,
    varför lever bedragaren i trygghet?
Jer 12:2
    Du planterar dem och de slår rot,
    de växer upp och bär frukt.
    Du är ständigt på deras läppar
    men fjärran från deras hjärtan.
Jer 12:3
    Men, Herre, du ser mig och känner mig,
    du har prövat mitt hjärta, min trohet mot dig.
    Skilj ut dem som får till slakten,
    invig dem till offerdagen.
Jer 12:4
    Hur länge skall jorden sörja
    och markens gräs vissna bort?
    Boskap och fåglar går under,
    ty de som bor där är onda, de tänker:
    "Han ser inte vad vi har för oss."
Jer 12:5
    Du som inte orkar hålla jämna steg med fotfolk,
    hur skulle du kunna tävla med hästar?
    Du som bara känner dig trygg i en fredlig trakt,
    hur skulle du klara dig bland Jordandalens täta snår?