Läs bibeltext

Jer 13:6
En lång tid därefter sade Herren till mig: Gå till Eufrat och hämta höftskynket som jag befallde dig att gömma där.
Jer 13:7
Jag gick till Eufrat och letade fram höftskynket där jag hade gömt det. Men då var det förstört och dög inte till någonting.
Jer 13:8
Då kom Herrens ord till mig:
Jer 13:9
Så säger Herren: På samma sätt skall jag göra slut på Judas och Jerusalems stora övermod.
Jer 13:10
Detta onda folk, som vägrar att lyssna till mig, som lyder sina hårda hjärtan och följer andra gudar, tjänar dem och tillber dem, skall bli som detta höftskynke, som inte duger till någonting.
Jer 13:11
Ty liksom höftskynket knyts kring en mans höfter, så knöt jag hela Israels folk och hela Judas folk till mig, säger Herren, för att de skulle vara mitt folk, min berömmelse, min ära och min prydnad. Men de lyssnade inte.
Jer 13:12
Säg detta till dem: Så säger Herren, Israels Gud: Vinkrus fyller man med vin. När de då svarar: "Som om vi inte visste att man fyller vinkrus med vin!"
Jer 13:13
skall du säga till dem: Så säger Herren: Jag skall fylla alla som bor här i landet med vin så att de blir druckna, kungarna som sitter på Davids tron, prästerna, profeterna och alla som bor i Jerusalem.
Jer 13:14
Jag skall krossa dem mot varandra, både föräldrar och barn, säger Herren. Jag skall förgöra dem utan förskoning, utan medlidande, utan förbarmande.
Jer 13:15
    Lyssna! Hör på! Var inte för stolta,
    ty Herren själv talar.
Jer 13:16
    Ge Herren, er Gud, ära
    innan han låter mörkret falla,
    innan ni snavar i skymningen bland bergen.
    Det ljus ni väntar
    skall han vända i djupaste mörker
    och förvandla till töcken.