Läs bibeltext

2 Mos 15:8
    Du frustade, och vattnet tornade upp sig,
    vågorna stod som en mur,
    strömmarna stelnade mitt i havet.
2 Mos 15:9
    Fienden sade:
    Jag skall förfölja dem,
    hinna i kapp dem,
    fördela bytet,
    stilla min lystnad,
    jag skall dra mitt svärd
    och beröva dem allt.
2 Mos 15:10
    Du blåste på dem
    och havet höljde dem,
    de sjönk som bly
    i väldiga vatten.
2 Mos 15:11
    Vem är som du
    bland gudarna, Herre?
    Vem är som du,
    majestätisk och helig,
    värdig fruktan och lovsång,
    mäktig att göra under?
2 Mos 15:12
    Du sträckte ut din hand,
    och jorden slukade dem.
2 Mos 15:13
    Du ledde med trofast kärlek
    det folk som du friköpt,
    förde det med makt
    till din heliga boning.
2 Mos 15:14
    Folken hörde det och darrade.
    Ångest grep filisteerna,
2 Mos 15:15
    Edoms furstar fylldes av skräck,
    de starka i Moab greps av fruktan,
    modet svek dem som bodde i Kanaan.
2 Mos 15:16
    Fasa och skräck föll över dem,
    inför din mäktiga arm
    stod de förstenade,
    medan ditt folk drog fram, Herre,
    det folk drog fram som du vunnit åt dig.
2 Mos 15:17
    Du ledde dem fram och planterade dem
    på det berg som är din egendom,
    den plats du gjort till din boning, Herre,
    den helgedom, Herre, du själv har grundlagt.
2 Mos 15:18
    Herren är konung
    nu och för evigt.