Läs bibeltext

Jer 16:11
Då skall du svara dem: "Era fäder övergav mig, säger Herren, de följde andra gudar, de tjänade dem och tillbad dem, men mig övergav de och min lag höll de inte.
Jer 16:12
Och ni har burit er ännu värre åt än era fäder. Var och en av er har följt sitt onda och hårda hjärta utan att lyssna till mig.
Jer 16:13
Jag skall kasta ut er ur detta land, till ett land som varken ni eller era fäder har känt till. Där får ni tjäna andra gudar dag och natt. Jag tänker inte visa er något förbarmande."
Jer 16:14
Därför skall det komma en tid, säger Herren, då man inte längre säger "Så sant Herren lever, han som förde israeliterna ut ur Egypten"
Jer 16:15
utan "Så sant Herren lever, han som förde israeliterna ut ur Nordlandet och alla andra länder dit han fördrivit dem." Ty jag skall låta dem återvända till den mark som jag gav åt deras fäder.
Jer 16:16
  Nu sänder jag bud efter många fiskare, säger Herren, och de skall fiska dem. Sedan skall jag sända bud efter många jägare, och de skall jaga dem ner från varje berg och varje höjd och ut ur klyftorna.
Jer 16:17
Ty jag håller ögonen på allt vad de gör. De kan inte gömma sig för mig, och deras brott kan inte döljas för mina blickar.
Jer 16:18
Först skall jag vedergälla dem dubbelt för deras synd och skuld, för att de har vanhelgat mitt land med sina vidriga as till gudar och fyllt min egendom med sina skändligheter.
Jer 16:19
    Herre, min styrka och mitt värn,
    min tillflykt på nödens dag,
    till dig skall folken komma
    från jordens ändar och säga:
    "Lögn och tomhet var våra fäders arv,
    gudar som ingen hjälp kan ge."
Jer 16:20
    Kan människan själv göra sig gudar?
    Då är de inga gudar.
Jer 16:21
    Därför skall jag visa dem,
    en gång för alla skall jag visa dem
    min styrka och min makt.
    De skall inse att mitt namn är Herren.