Läs bibeltext

Jer 17:12
    En härlighetens tron, upphöjd sedan begynnelsen,
    är platsen för vår helgedom.
Jer 17:13
    Herre, Israels hopp,
    alla som överger dig skall stå där med skam,
    de som avfaller från dig skall utrotas ur landet,
    ty de har övergivit Herren,
    källan med det friska vattnet.
Jer 17:14
    Bota mig, Herre, och jag är botad!
    Rädda mig, och jag är räddad!
    Du är min lovsång.
Jer 17:15
    De säger till mig:
    "Vad blir det av Herrens ord?
    Skall det inte slå in?"
Jer 17:16
    Jag har aldrig bestormat dig
    och bett dig sända olycka,
    jag har aldrig önskat ofärdens dag.
    Du känner allt som gått över mina läppar,
    allt jag sagt har du hört.
Jer 17:17
    Bli inte till fördärv för mig,
    du är min tillflykt på olyckans dag.
Jer 17:18
    Må mina förföljare stå där med skam,
    inte jag,
    må de bli skräckslagna,
    inte jag.
    Låt olyckans dag drabba dem,
    krossa dem och krossa dem igen!
Jer 17:19
Så sade Herren till mig: Gå och ställ dig i Medborgarporten, där Judas kungar går in och går ut, och i alla andra portar i Jerusalem
Jer 17:20
och säg till dem: Hör Herrens ord, ni Judas kungar, Judas folk och alla invånare i Jerusalem, ni som går in genom dessa portar.
Jer 17:21
Så säger Herren: Ta er noga i akt för att bära någon börda på sabbatsdagen eller föra in den genom Jerusalems portar.
Jer 17:22
Bär inte ut någon börda ur era hus på sabbatsdagen och utför inget arbete utan håll sabbatsdagen helig, så som jag befallde era fäder.