Läs bibeltext

Jer 18:18
De sade: "Vi måste tänka ut ett sätt att komma åt Jeremia. Vi får ändå vägledning från prästerna, råd från de visa, gudsord från profeterna. Vi smutskastar honom, så behöver vi inte bry oss om vad han säger."
Jer 18:19
    Lyssna till mig, Herre,
    och hör vad mina motståndare säger.
Jer 18:20
    Skall gott lönas med ont?
    De har grävt en grop åt mig.
    Tänk på hur jag stod inför dig
    och vädjade för dem
    och bad dig vända din vrede från dem.
Jer 18:21
    Utlämna därför deras barn åt svälten
    och prisge dem åt svärdet.
    Gör deras kvinnor till barnlösa änkor,
    låt männen bli pestens offer,
    låt de unga huggas ner i strid.
Jer 18:22
    Låt klagoskrik stiga från deras hus
    när du släpper lös rövarhopar mot dem.
    Ty de har grävt en grop för att fånga mig
    och gillrat snaror för mina fötter.
Jer 18:23
    Men du, Herre, känner till
    alla deras mordplaner mot mig.
    Förlåt inte deras brott,
    utplåna inte deras synd!
    Låt dem ligga där slagna inför dig!
    Grip in mot dem på din vredes dag.
Jer 19:1
Så sade Herren: Gå och köp en kruka av lergods. Ta med dig några av folkets och prästernas äldste
Jer 19:2
och gå ut till Ben-Hinnoms dal mitt emot Lerskärvsporten. Där skall du förkunna de ord jag talar till dig.
Jer 19:3
Du skall säga: Hör Herrens ord, ni kungar av Juda och ni invånare i Jerusalem! Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Jag skall låta en sådan olycka drabba denna plats att det kommer att skrälla i öronen på alla som får höra det.
Jer 19:4
De har övergivit mig, de har gjort denna plats främmande och tänt offereld här åt andra gudar, som varken de eller deras fäder eller Judas kungar kände, och de har fyllt denna plats med oskyldigas blod.
Jer 19:5
De har byggt offerplatser där de bränner sina barn som offer åt Baal. Något sådant har jag aldrig befallt, aldrig talat om och aldrig tänkt.