Läs bibeltext

Jer 20:10
    Ja, jag hör folkhopen viska:
    "Skräck från alla håll!
    Ange honom! Vi skall ange honom!"
    Alla som stod mig nära
    väntar nu på mitt fall:
    "Kanske låter han lura sig,
    så att vi får övertaget
    och kan ta hämnd på honom."
Jer 20:11
    Men Herren står på min sida,
    stark och fruktansvärd.
    Därför skall mina förföljare snava,
    de skall komma till korta
    och stå där med skam,
    de skall inte ha framgång -
    en smälek som aldrig skall glömmas.
Jer 20:12
    Herre Sebaot, du som prövar rättvist,
    du som rannsakar njurar och hjärtan,
    låt mig få se dig ta hämnd på dem,
    ty dig har jag anförtrott min sak.
Jer 20:13
    Sjung till Herrens ära!
    Prisa Herren!
    Ty han räddar den fattige
    ur nidingars våld.
Jer 20:14
    Förbannad den dag då jag föddes!
    Olycksaliga dag då min mor gav mig livet!
Jer 20:15
    Förbannad den man
    som kom med bud till min far:
    "Du har fått en son!"
    och gjorde honom glad.
Jer 20:16
    Må det gå den mannen som det gick de städer
    som Herren ödelade utan förskoning.
    Låt honom höra klagoskrik om morgonen
    och stridsrop mitt på dagen,
Jer 20:17
    för att han inte dräpte mig i moderlivet,
    så att min mor fick bli min grav
    och hennes livmoder havande för alltid.
Jer 20:18
    Varför måste jag lämna moderlivet
    för att möta elände och sorg
    och sluta mina dagar i skam?
Jer 21:1
Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren, när kung Sidkia hade sänt till honom Pashchur, Malkias son, och prästen Sefanja, Maasejas son. De sade:
Jer 21:2
"Fråga Herren för vår räkning, ty Nebukadnessar, kungen av Babylonien, har börjat krig mot oss. Kanske gör Herren ett under som han så ofta har gjort och får honom att dra sig tillbaka."