Läs bibeltext

1 Mos 8:6
  Efter fyrtio dagar öppnade Noa ett fönster som han hade gjort på arken
1 Mos 8:7
och släppte ut en korp. Den flög fram och åter till dess vattnet torkat upp på jorden.
1 Mos 8:8
Sedan släppte han ut en duva för att se om vattnet hade sjunkit undan från marken.
1 Mos 8:9
Men duvan fann ingen plats där den kunde vila utan återvände till honom i arken, eftersom det stod vatten över hela jorden. Då sträckte Noa ut handen och tog in duvan till sig i arken.
1 Mos 8:10
Han väntade sju dagar till, sedan släppte han ut duvan ur arken ännu en gång.
1 Mos 8:11
Om kvällen kom den tillbaka till honom, och då hade den ett friskt blad från ett olivträd i näbben. Då förstod Noa att vattnet hade sjunkit undan från jorden.
1 Mos 8:12
Han väntade sju dagar till, sedan släppte han ut duvan igen, och nu kom den inte mer tillbaka till honom.
1 Mos 8:13
  I Noas sexhundraförsta år, på första dagen i första månaden, hade vattnet torkat bort på jorden, och när Noa lyfte undan taket på arken fick han se att marken hade torkat upp.
1 Mos 8:14
På tjugosjunde dagen i andra månaden var jorden torr.
1 Mos 8:15
Då sade Gud till Noa:
1 Mos 8:16
"Gå ut ur arken tillsammans med din hustru, dina söner och sonhustrur.