Läs bibeltext

Jer 31:10
    Hör Herrens ord, ni främmande folk,
    förkunna det i de fjärran kustländerna:
    Han som skingrade Israel skall samla dem.
    Han skall vakta dem som herden sin hjord.
Jer 31:11
    Ty Herren friköper Jakob
    och räddar dem från övermakten.
Jer 31:12
    De skall komma till Sions höjd och jubla,
    de skall stråla av lycka över allt vad Herren ger,
    över säd och vin och olja,
    över får och oxar.
    De skall bli som en grönskande trädgård,
    aldrig mer skall de lida nöd.
Jer 31:13
    Då skall flickorna dansa i glädje,
    ynglingar och gamla fröjdas.
    Deras sorg skall jag vända i jubel,
    jag skall ge dem tröst och glädje efter smärtan.
Jer 31:14
    Jag skall ge prästerna deras lystmäte av det feta
    och mätta mitt folk med det goda jag ger,
    säger Herren.
Jer 31:15
    Så säger Herren:
    Rop hörs i Rama,
    klagan och bitter gråt:
    Rakel gråter över sina barn.
    Hon låter inte trösta sig,
    ty hennes barn finns inte mer.
Jer 31:16
    Så säger Herren:
    Hör upp med din klagan,
    gråt inte mer!
    Du skall få lön för din möda,
    säger Herren,
    de skall återvända från fiendeland.
Jer 31:17
    Det finns hopp för din framtid,
    säger Herren,
    dina barn skall vända hem till sitt land.
Jer 31:18
    Jag kan höra hur Efraim klagar:
    "Du tuktade mig, jag blev tuktad
    som en otämjd kalv.
    För mig åter, så vänder jag åter,
    ty du är Herren, min Gud.
Jer 31:19
    Jag vände mig bort,
    men nu ångrar jag mig.
    Jag kom till insikt,
    och nu slår jag mina lår i sorg.
    I blygsel och förödmjukelse
    bär jag skammen för min ungdoms synd."
Jer 31:20
    Är Efraim min käraste son,
    är han mitt älsklingsbarn?
    Han förblir i mina tankar,
    trots att jag ofta gått till rätta med honom.
    Mitt hjärta blöder för honom,
    jag måste förbarma mig över honom,
    säger Herren.