Läs bibeltext

Jer 31:31
Det skall komma en tid, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israel och med Juda,
Jer 31:32
inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder när jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egypten, det förbund med mig som de bröt, fastän jag var deras herre, säger Herren.
Jer 31:33
Nej, detta är det förbund jag skall sluta med Israel när tiden är inne, säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk.
Jer 31:34
De skall inte längre behöva undervisa varandra och säga: "Lär känna Herren", ty de skall alla känna mig, från den minste till den störste, säger Herren. Jag skall förlåta dem deras skuld, och deras synd skall jag inte längre minnas.
Jer 31:35
    Så säger Herren,
    han som har satt solen att lysa om dagen,
    månen och stjärnorna att lysa om natten,
    han som rör upp havet i dånande vågor,
    han vars namn är Herren Sebaot:
Jer 31:36
    När denna ordning upphör att gälla,
    säger Herren,
    först då skall Israels ätt upphöra
    att för alltid vara mitt folk.
Jer 31:37
    Så säger Herren:
    När himlen därovan kan mätas,
    när jordens grundvalar kan utforskas,
    först då skall jag förkasta Israels ätt
    för allt de har gjort, säger Herren.
Jer 31:38
  Det skall komma en tid, säger Herren, då staden skall byggas upp igen till Herrens ära från Hananeltornet till Hörnporten.
Jer 31:39
Men mätsnöret skall dras ännu längre, rakt fram mot Garevhöjden och sedan i riktning mot Goa.
Jer 31:40
Och hela dalen med liken och offeraskan och alla avsatserna fram till Kidrondalen, till hörnet vid Hästporten i öster, skall vara helgade åt Herren. Aldrig mer skall staden ödeläggas och raseras.
Jer 32:1
Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren under Sidkias tionde regeringsår i Juda, vilket var Nebukadnessars artonde regeringsår.