Läs bibeltext

2 Mos 19:1
Vid tredje nymånen efter det att israeliterna hade lämnat Egypten, just på den dagen, kom de till Sinaiöknen.
2 Mos 19:2
De bröt upp från Refidim, och när de hade kommit till Sinaiöknen slog de läger där.
  Israel slog läger framför berget.
2 Mos 19:3
Mose gick upp till Gud, och Herren talade till honom från berget: "Så skall du säga till Jakobs släkt och förkunna för Israels folk:
2 Mos 19:4
Ni har sett vad jag gjorde med egypterna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er hit till mig.
2 Mos 19:5
Om ni nu lyssnar till mig och håller mitt förbund skall ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk - ty hela jorden är min -
2 Mos 19:6
och ni skall vara ett rike av präster och ett heligt folk som tillhör mig. Detta är vad du skall säga till Israels folk."
2 Mos 19:7
  När Mose kom tillbaka kallade han samman folkets äldste och förelade dem det som Herren hade befallt honom att säga.
2 Mos 19:8
Folket svarade med en mun: "Allt vad Herren har sagt vill vi göra." Och Mose gick tillbaka till Herren med folkets svar.
2 Mos 19:9
  Då sade Herren till Mose: "Jag skall komma till dig i ett tätt moln, så att folket kan höra när jag talar med dig. Sedan kommer de alltid att lita på dig." När Mose hade talat om för Herren vad folket hade sagt
2 Mos 19:10
sade Herren till honom: "Gå till folket och se till att de renar sig i dag och i morgon. Låt dem tvätta sina kläder
2 Mos 19:11
och göra sig beredda för i övermorgon. Ty i övermorgon skall Herren stiga ner på Sinaiberget i hela folkets åsyn.