Läs bibeltext

Hes 17:22
  Så säger Herren Gud: Jag skall bryta en kvist från det höga cederträdets topp, ta ett litet skott från den översta kvisten och själv plantera det på ett högt och mäktigt berg.
Hes 17:23
På det höga berget i Israel skall jag plantera det. Och det skall få grenar och bära frukt och bli till en praktfull ceder. Fåglar av alla de slag, en mångfald bevingade varelser, skall bo i dess hägn, i grenarnas skugga skall de ha sina bon.
Hes 17:24
Då skall alla markens träd inse att jag, Herren, gör det höga trädet lågt och låter det låga trädet växa högt. Jag låter det friska trädet förtorka och får det torra att skjuta skott. Jag, Herren, har talat, och jag skall göra som jag har sagt.
Hes 18:1
Herrens ord kom till mig:
Hes 18:2
Hur kommer det sig att ni använder detta ordspråk i Israel:
    När fäderna äter surkart
    får barnen ont i tänderna.
Hes 18:3
Så sant jag lever, säger Herren Gud, ni skall aldrig mer använda det ordspråket i Israel.
Hes 18:4
Allas liv tillhör mig. Faderns liv tillhör mig likaväl som sonens. Det är den som syndar som skall dö.
Hes 18:5
  Den som är rättfärdig och handlar rätt och rättfärdigt,
Hes 18:6
han håller inte offermåltid på bergen och dyrkar inte israeliternas avgudabilder. Han lägrar inte en annan mans hustru, och han ligger inte med en kvinna när hon har sin blödning.
Hes 18:7
Han kränker ingen, han återlämnar den skuldsattes pant. Han plundrar ingen, han ger den hungrige bröd och klär den nakne.
Hes 18:8
Han lånar inte ut pengar mot ränta, han ockrar inte. Han undviker det som är orätt, han fäller rättvisa domar mellan människor.