Läs bibeltext

Hes 18:21
Om den gudlöse upphör med sina synder och håller alla mina bud och handlar rätt och rättfärdigt skall han leva. Han skall inte dö.
Hes 18:22
Alla de brott han begått skall vara glömda. Genom sina rättfärdiga gärningar skall han leva.
Hes 18:23
Skulle jag önska den gudlöses död? säger Herren Gud. Skulle jag inte hellre se att han upphörde med sina gärningar och fick leva?
Hes 18:24
Men om den rättfärdige upphör att vara rättfärdig, om han börjar handla orätt och begår samma slags vidrigheter som den gudlöse, skall han då leva? Nej, alla hans rättfärdiga handlingar skall vara glömda. För den trolöshet han visat och de synder han begått skall han dö.
Hes 18:25
"Det Herren gör är inte rätt", säger ni. Lyssna, israeliter! Är det jag som handlar orätt? Är det inte ni?
Hes 18:26
  Om den rättfärdige upphör att vara rättfärdig och börjar handla orätt skall han dö. För den orätt han gjort skall han dö.
Hes 18:27
Och om den gudlöse upphör att handla gudlöst och börjar handla rätt och rättfärdigt skall han rädda sitt liv.
Hes 18:28
När han kommer till insikt om sina brott och upphör med dem skall han leva. Han skall inte dö.
Hes 18:29
"Det Herren gör är inte rätt", säger man i Israel. Men är det jag som handlar orätt, israeliter? Är det inte ni?
Hes 18:30
  Alltså skall jag döma er, israeliter, var och en efter hans gärningar, säger Herren Gud. Vänd om! Vänd er bort från era brott, så att de inte får er på fall.
Hes 18:31
Sluta upp med alla era brott mot mig. Skapa er ett nytt hjärta och en ny ande. Inte vill ni väl dö, israeliter?