Läs bibeltext

1 Mos 9:1
Gud välsignade Noa och hans söner och sade till dem: "Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden.
1 Mos 9:2
Alla markens djur och alla himlens fåglar skall känna skräck och fruktan för er. Över dem och över allt som krälar på jorden och över alla fiskar i havet ger jag er makt.
1 Mos 9:3
Allt som lever och rör sig skall vara er föda; allt detta ger jag er så som jag gav er de gröna örterna.
1 Mos 9:4
Men kött som har liv, det vill säga blod, i sig får ni inte äta.
1 Mos 9:5
Och för ert eget blod skall jag kräva vedergällning. Jag skall utkräva den av varje djur, och av varje människa skall jag kräva vedergällning, om hon dödar en annan människa.
1 Mos 9:6
    Den som utgjuter människoblod,
    hans blod skall utgjutas av människor,
    ty Gud gjorde människan till sin avbild.
1 Mos 9:7
    Var fruktsamma och föröka er,
    bli en myllrande mängd på jorden
    och härska över den."
1 Mos 9:8
  Gud sade till Noa och hans söner:
1 Mos 9:9
"Jag upprättar nu ett förbund med er och era efterkommande
1 Mos 9:10
och med alla levande varelser som finns hos er, fåglar, boskap och alla vilda djur, alla som gick ut ur arken.
1 Mos 9:11
Jag skall upprätthålla mitt förbund med er: aldrig mer skall det hända att alla varelser utplånas av flodens vatten, aldrig mer skall en flod ödelägga jorden."